Blowerdoortest

 

 

Wanneer een woning de vereiste normen inzake energieprestatie & binnenklimaat (EPB) niet behaalt of u wil deze verbeteren, dan kan u beroep doen op blowertesten. De E-peil score wordt berekend aan de hand van verschillende factoren waarvan één: Luchtdichtheid. Bij het berekenen van het E-peil van een nieuwe woning wordt uitgegaan van een zeer matige luchtdichtheid. Het resultaat van een luchtdichte afwerking en blowerdoortest kan worden opgenomen in de berekening, waardoor het E-peil met 5 tot 15 punten kan dalen. Lees ook website VEA. (www.energiesparen.be).

Een luchtdichte afwerking en luchtdichtheidstest is dan ook eenvoudig terugverdiend aan premies en kortingen.

Sinds 1 januari 2015 moet de test – die in het kader van de EPB-aangifte dient uitgevoerd te worden – conform de norm STS P 71-3 zijn. Dit houdt onder meer in dat de tester officieel erkend dient te zijn door het BCCA.

Door middel van een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidstest genoemd, wordt de luchtdichtheid van een bestaande woning of nieuwbouw gemeten met behulp van een blowerdoor-toestel. Tijdens de blowerdoortest wordt de woning getest door een meting uit te voeren in onderdruk en een meting in overdruk. Tijdens elke meting wordt bij verschillende drukken, tot 50Pa, gemeten hoeveel luchtverlies er is. De woning wordt op druk gebracht met een gecalibreerde ventilator. Deze luchtdichtheidsmeting bootst de natuurlijke drukverschillen na die worden veroorzaakt door de windbelasting op een gebouw. De aanwezige luchtlekken die in normale omstandigheden warmtelekken veroorzaken, met een substantieel warmte-en energieverlies als gevolg, worden benadrukt.
De luchtlekken kunnen gevisualiseerd worden door een warmtebeeldcamera of rooktoestellen.

Wanneer is een blowerdoortest nuttig of verplicht? 

  • Opsporen van luchtlekken in de bouwschil.

  • Nodig bij het aantonen van de luchtdichtheid bij EPC-keuring.

  • Nodig bij het aantonen van de luchtdichtheid bij EPB-aangifte:

  • Nodig voor het verkrijgen van het passiefhuiscertificaat.